Brochure voor Projectontwikkelaars

SVK Pro

Bent u een projectontwikkelaar, bouwfirma of investeerder en wilt u woningen bouwen om te verhuren aan een professionele partner? Dan is SVK Pro misschien wel iets voor jou. 
Via SVK Pro bouwt u sociale woningen om ze nadien aan een Sociaal Verhuurkantoor te verhuren

Waarom is SVK Pro interessant voor u?

  • Gewaarborgd rendement

U heeft al een verhuur garantie voordat u de woningen begint te bouwen. Eenmaal u de woningen verhuurt aan SVK Onderdak, bent u zeker van uw maandelijkse huuropbrengsten (die ook jaarlijks geïndexeerd kunnen worden)

  • Zekere verhuurperiode

U bent zeker van een lange verhuurperiode. U verhuurt namelijk voor 18 jaar aan ons Sociaal Verhuurkantoor (pas opzegbaar na 15jaar)

  • Verlaagd BTW-tarief

Bij verhuur van nieuwbouwwoningen van minimaal 15 jaar een een Sociaal Verhuurkantoor, heeft u recht op een verlaagd BTW-tarief van 12% ipv 21%. Dit verlaagd BTW-tarief bij minimale verhuur van 15 jaar geldt ook voor nieuwbouwwoning die niet via SVK Pro zijn gerealiseerd

  • Transparante procedure

De procedure loopt volgens de wetgeving overheidsopdrachten. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) treedt in de eerste fasen op als aanbestedende overheid voor de SVK's

  • Algemene voordelen van Sociaal Verhuren

Woningen verhuren aan een SVK kent meerdere voordelen. Zo garanderen we u uw maandelijkse huurinkomsten, geniet u een verlaagd tarief op de onroerende voorheffing, … U vindt een volledig overzicht van deze voordelen op de website van de VMSW.