Premies en gunsttarieven

Bij verhuur aan een Sociaal Verhuurkantoor heb je naast de geboden garanties, ook mogelijk recht op verschillende premies of tegemoetkomingen:

  • Mijn Verbouwpremie

Als verhuurder aan een Sociaal Verhuurkantoor heeft u recht op de hoogste tegemoetkoming, zonder inkomensgrens. 

Op 4 februari 2022 besliste de Vlaamse Regering om vanaf 1 juli 2022 de overkoepelende renovatiepremie van Wonen Vlaanderen en de energiepremies van Fluvius te integreren in een eengemaakte premie: Mijn Verbouwpremie

Brochure Mijn Verbouwpremie

Mijn verbouwpremie kan aangevraagd worden vanaf 01 oktober 2022 via het digitaal loket. 
 

Verhuurders die een woning verhuren aan een Sociaal Verhuurkantoor komen bij Mijn Verbouwpremie in aanmerking voor de hoogste premiebedragen ongeacht het inkomen. De premie wordt uitgedrukt in een percentage van het factuurbedrag (excl BTW). Voor verhuurders aan een SVK bedraagt deze premie in 2022 en 2023 50%. Voor aanvragen vanaf 2024 zakt het steunpercentage terug naar 35%

Op energiesparen.be vindt u een simulator om na te gaan hoeveel de premie voor u zou bedragen: simulator mijn verbouwpremie

 

  • Mijn Verbouwlening

Tot eind 2026 hebben verhuurders die verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor de mogelijkheid om renteloos tot 60000 euro te lenen om energiebesparende renovaties uit te voeren. Meer info over de mogelijkheden en de voorwaarden kan u vinden op de site van de Vlaams Overheid, Mijn Verbouwlening

 

  • EPC- Label premie

Als uw woning een laag EPC behaalt (categorie E of F voor een woning, categorie D, E of F voor een appartement of studio - bepaald door een EPC niet ouder dan van 2019) en je door renovatie een hoger EPC-label behaalt (aan te tonen met nieuw attest). De premie schommelt tussen €2.500 en €5.000 naargelang het behaalde label en is voor alle eigenaars beschikbaar vanaf 2021. Meer informatie.

 

De EPC-label premie blijft ongewijzigd, ook na 1 juli 2022 kunnen hier aanvragen voor worden ingediend. De EPC-label premie valt niet onder de koepel van Mijn Verbouwpremie.

 

  • Aanmoedingingspremie gemeente Bonheiden

Bij verhuur van een woning aan een Sociaal Verhuurkantoor in de Gemeente Bonheiden voorziet de gemeente een éénmalige aanmoedingspremie

voorwaarde is dat de woning voor tenminste 9 jaar wordt verhuurd aan een Sociaal Verhuurkantoor

Type woning Aanmoedingspremie
Studio € 750,00
Appartement 1 slaapkamer € 1000,00
Appartement 2 slaapkamers € 1250,00
Appartement 3 slaapkamers of meer € 1500,00
Woning 1 slaapkamer € 1000,00
Woning 2 slaapkamers € 1500,00
Woning 3 slaapkamers of meer € 2000,00

 

  • Verlaagd BTW-tarief bij aankoop nieuwbouw

Je hebt recht op een verlaagd tarief bij nieuwbouw van 12%, in de plaats van 21%, als je als eigenaar de woning voor minstens 15 jaar aan een SVK verhuurt.
 

  • Gunsttarief registratierechten bij aankoop van bestaande woningen

Als je een woning koopt en ze daarna verhuurt aan een SVK, dan kan je genieten van de verlaagde registratierechten van 7%.
 

  • Belastingvoordeel bij sloop en heropbouw van de woning

6% BTW in plaats van 21% wanneer u (natuurlijke of rechtspersoon) de woning voor minimaal 15 jaar verhuurt aan het SVK

Deze maatregel is geldig tot 31 december 2023