Welke woningen biedt het SVK aan

Wij bouwen zelf geen woningen, maar huren van private eigenaars. Het gaat dus om individuele woningen of appartementen. SVK Onderdak vzw heeft momenteel een 200-tal woningen in beheer.

De woningen zijn degelijk en voldoen aan de kwaliteitsnormen binnen Vlaanderen. 

 

Huurcontract

Het huurcontract dat jij afsluit met ons SVK blijft verbonden aan het contract tussen ons SVK en de eigenaar. Dat wil zeggen dat - als het contract met de eigenaar stopt – ons SVK jouw huurcontract ook moet opzeggen. Er is dan een opzegtermijn van zes maanden en we zoeken samen met jou naar een oplossing.

We sluiten wel contracten van lange duur: in principe voor negen jaar.

 

Huurprijs

Ons SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning om een zo laag mogelijke huurprijs te krijgen. Jij betaalt aan ons dezelfde huurprijs als wij aan de eigenaar. We helpen jou om eventuele tussenkomsten in de huurprijs aan te vragen.